صفحه 1 از 13

جنسیت شماچند سال دارید؟لطفا به نکات زیر توجه کنید. تکمیل این فرم به معنی این است که موارد زیر را خوانده اید:

استفاده از این فرم فقط برای افراد بالای 18 سال مجاز است. اگر سن شما زیر 18 سال است نباید بر روی دکمه ادامه کلیک کنید.
اطلاعات شخصی شما مانند آدرس آی پی بر روی سرور ما ذخیره نخواهد شد.
ارزیابی این فرم از شخصیت جنسی شما بر اساس تحلیل کامپیوتری پاسخهایی است که به سوالها می دهید، و هرگز نباید مبنای تصمیم گیریهای جدی قرار گیرد.